Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Matrícula (7)

Dimecres, 05 Abril 2017 11:26

Prematrícula 4t ESO

Escrit per
Dijous, 19 Juny 2014 11:52

Llistes definitives admissió IES SANTA MARIA 2014-2015

Escrit per
Dilluns, 09 Juny 2014 12:50

Llistes provisionals admissió ESO - IES SANTA MARIA 2014-2015

Escrit per
Divendres, 23 Maig 2014 10:01

Llistes definives adscripció ESO - IES Santa Maria 2014-2015

Escrit per
Divendres, 16 Maig 2014 09:39

Llista provisional adscripció ESO - IES SANTA MARIA 2014-2015

Escrit per

Enhorabona a les famílies de 6è de Santa Maria del Camí i de Santa Eugènia, perquè tots els alumnes que han sol·licitat plaça a l'IES SANTA MARIA en el procés d'adscripció han estat acceptats

Per a fer un zoom augmentat de les llistes  clicau ctrl + i per a disminuir clicau ctrl - .

Si ho preferiu disposau del pdf com adjunt.

 

Dilluns, 14 Abril 2014 22:21

ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2014/2015

Escrit per

Tota la informació d'escolarització del curs 2014-2015 la podeu trobar AQUÍ

Aquí teniu un petit resum:

Aques procés l'han de seguir els alumnes que es volen matricular en aquest centre i actualment cursen en una de les següents escoles adscrites:

                       CEIP BLANQUERNA
                       CEIP SES CASES NOVES
                       CEIP NOVA CABANA
                       CEIP GABRIEL JANER MANILA
                       CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (Pòrtol)
                       CEIP MESTRE GUILLEMET (Santa Eugènia) (*)
                       CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET (Santa Maria del Camí)
         (*) El CEIP Mestre Guillemet també té adscripció a l’IES Sineu.

  • CALENDARI DEL PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ D'ESO

          Presentació de sol·licituds: Inici: 28/04/2014  Finalització: 30/04/2014

          Llistes provisionals d’admesos:  16/05/2014

          Reclamacions: Inici: 16/05/2014   Finalització: 20/05/2014

          Resolució de les reclamacions: 21/05/2014

          Llistes definitives: 23/05/2014

          Matriculació ESO: Inici: 01/07/2014   Finalització: 07/07/2014

Tota la documentació s'ha de presentar en el centre on l'alumne està cursant 6è de primària actualment

Aquest procés l'han de seguir els alumnes que es volen matricular en aquest centre i actualment no cursen en una de les escoles adscrites de l'apartat anterior.

  • CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D'ESO

          Presentació de sol·licituds:  Inici: 05/05/2014   Finalització: 23/05/2014

          Llistes provisionals d’admesos: 05/06/2014

          Reclamacions:  Inici: 05/06/2014  Finalització: 09/06/2014

          Resolució de les reclamacions: 10/06/2014

          Llistes definitives: 19/06/2014

          Matriculació ESO:   Inici: 01/07/2014   Finalització: 07/07/2014

Tota la documentació s'ha de presentar en el centre escollit en primera opció o a una oficina d'escolarització

CRITERIS PRIORITARIS

I. Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutors que hi treballin:
      a) Primer germà o germana al centre: 4 punts
      b) Per cada un dels germans següents: 3 punts
      c) Pel pare, la mare, o tutor/a que treballi al centre: 4 punts
      d) En cas que el pare i la mare, o ambdós tutors, treballin al centre: 7 punts.
 
II. Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat:
      a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 2 punts.
      b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 1,5 punts.
      c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 0,5 punts.
      El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos mesos complerts.
      Màxim: 5,5 punts.
      En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per domicili i la puntuació obtinguda per lloc de treball.
 
III. Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat:
      a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, la mare o qualque tutor legal, o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt.
      b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,75 punts.
      c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,25 punts.
      El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos mesos complerts.
      Màxim: 2,75.
      En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per domicili i la puntuació obtinguda per lloc de treball.
 
IV. Per la resta dels domicilis: 0 punts
 
V. Renda de la unitat familiar:
      a) Renda anual igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.
      b) Renda anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punts.
      c) Renda anual superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.
      d) Renda anual superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.
 
VI. Concurrència de discapacitat en l’alumne o en el pare, la mare, qualque tutor legal o en algun germà:
     a) en l’alumne: 1 punt.
     b) en el pare, la mare, tutor, tutora o algun dels germans: 1 punt.
     Màxim: 2 punts.
 
CRITERIS COMPLEMENTARIS
I. Pertinença a família nombrosa:
     a) família nombrosa especial: 2 punts,
     b) família nombrosa general: 1 punt.
     La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
 
II. Concurrència en l’alumne d’una malaltia crònica de les següents (1 punt):
      - Errors congènits del metabolisme: fenilcetonúria
      - Artritis reumàtica juvenil
      - Digestives:
      - malaltia celíaca
      - malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa...)
      - Respiratòries: fibrosi quística
      - Cardiovasculars: cardiopaties congènites
      - Oncològiques
      - Nefrològiques:
      - insuficiència renal crònica
      - trasplantat renal
      - Endocrines:
      - hipotiroïdisme congènit
      - hiperplàsia adrenogenital congènita
      - Diabetis mellitus
      - Neurològiques:
      - epilèpsia
      - Hemofilia
 
III. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan competent del centre (1 punt):
L'IES Santa Maria* reparteix el punt de la següent manera:
  • Fills de famílies monoparentals: 0,5 punts
  • Germans de parts múltiples: 0,5 punts

*Aprovat pel Consell Escolar dia 16 d'abril de 2014