Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Horaris alumnes 2017-18

E1A

 

Horari 1r ESO
Grup A
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 09:50

Educació Física
JOAN TROBAT
Aula: A 24

08:00 - 08:55

Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 03 

08:00 - 08:55

Llengua Catalana
MIQUEL RAMIS
Aula: A 03
08:00 - 08:55

Llengua Castellana
TERESA MARCO
Aula: A 03
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
MIQUEL RAMIS
Aula: A 03

08:55 - 09:50

Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 03

 

08:55 - 09:50

Biologia i Geologia
MARIA JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 03
08:55 - 10:45

Projectes interdisciplinaris
MARIA JOSÉ CABALEIRO
MIQUEL RAMIS
JUAN TROBAT
08:55 - 09:50

Matemàtiques
M. ÀNGELS ROSSELLÓ
Aula: A 03
09:50 - 10:45
 
Llengua Castellana
TERESA MARCO
Aula: A 03
 
 
09:50 - 10:45

Matemàtiques
M. ÀNGELS ROSSELLÓ
MERCÈ FIOL
Aula: A 03
09:50 - 10:45

Matemàtiques
M. ÀNGELS ROSSELLÓ
Aula: A 22 Modular
 
Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 03
09:50 - 10:45

Tutoria
MIQUEL RAMIS
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17
11:15 - 12:10

Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 03
11:15 - 12:10

Matemàtiques
M. ÀNGELS ROSSELLÓ
Aula: A 22 Modular
 
 
Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 03

11:15 - 12:10
 
Geografia i Història
CATALINA BOSCH

 Aula: A 0311:15 - 12:10

Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT 
Aula: A 03
12:10 - 13:05

Llengua Catalana
MIQUEL RAMIS
MERCÈ FIOL
Aula: A 03
12:10 - 13:05

Biologia i Geologia
M. JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 03
 
12:10 - 13:05

Llengua Castellana
TERESA MARCO
MERCÈ FIOL
Aula: A 03
12:10 - 13:05

Valors ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 03
 
Religió
MARIA ROSARIO SABIOTE
Aula: A 07
12:10 - 13:05

Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 03

 

Biologia i Geologia
M. JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 05

13:05 - 14:00

Geografía i Història
CATALINA BOSCH
MERCÈ FIOL
 
Aula: A 03

 13:05 - 14:00

Geografia i Història
CATALINA BOSCH

 Aula: A 03

 

13:05 - 14:00

Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT 
Aula: A 03

13:05 - 14:00

Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17

13:05 - 14:00

Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 03
Biologia i Geologia
M. JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 05

E1B

08:55 - 09:50

Horari 1r ESO
Grup B
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
MIQUEL RAMIS
Aula: A 12
08:00 - 08:55

Valors ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 12
 
08:00 - 08:55

Matemàtiques
MARIA ÀNGELS ROSSELLÓ
MERCÈ FIOL
Aula: A 12

08:00 - 08:55

Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 12
08:00 - 08:55

Biologia i Geologia
MARIA JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 12

08:55 - 09:50

Educació Plàstica i Visual

MIREIA MARGENAT

Aula: A 12

08:55 - 09:50

Llengua Castellana
TERESA LIDÓN MARCO
MERCÈ FIOL
Aula: A 12

 08:55 - 09:50

 

Llengua Catalana

 

MIQUEL RAMIS
MERCÈ FIOL

 

Aula: A 12

 

08:55 - 10:45

Projectes interdisciplinaris
TERESA LIDÓN MARCO
MERCÈ FIOL

 
08:55 - 09:50

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
Aula: A 12
09:50 - 10:45

Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17
09:50 - 10:45
 
Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
 
Biologia i Geologia
MARIA JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 05
09:50 - 10:45
 
Llengua Castellana
TERESA LIDÓN MARCO
MERCÈ FIOL
Aula: A 12
09:50 - 10:45

Tutoria
TERESA LIDÓN MARCO
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Matemàtiques
MARIA ÀNGELS ROSSELLÓ

Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
 
11:15 - 12:10
 
Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
 
Biologia i Geologia
MARIA JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 05
11:15 - 12:10

Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 12
11:15 - 12:10

Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 12
11:15 - 12:10

Matemàtiques
MARIA ÀNGELS ROSSELLÓ
MERCÈ FIOL
Aula: A 12
12:10 - 13:05

Matemàtiques
MARIA ÀNGELS ROSSELLÓ

Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
12:10 - 13:05
 
 
Geografia i Història
CATALINA BOSCH
MERCÈ FIOL
Aula: A 12

 

12:10 - 13:05

Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 12
12:10 - 14:00

Educació Física
JOAN TROBAT
Aula: A 24  
 
 

12:10 - 13:05

Llengua Castellana
TERESA LIDÓN MARCO
Aula: A 12

13:05 - 14:00

Biologia i Geologia
MARIA JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 12
13:05 - 14:00
 
 
Llengua Catalana
MIQUEL RAMIS
MERCÈ FIOL
Aula: A 12

13:05 - 14:00

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
MERCÈ FIOL
Aula: A 12

13:05 - 14:00

Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17

 

E1C


Horari 1r ESO
Grup C
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Biologia i Geologia
MARIA JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 16
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
MIQUEL RAMIS
Aula: A 16
08:00 - 08:55

Llengua Castellana
TERESA LIDÓN MARCO
Aula: A 16
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
MIQUEL RAMIS
MERCÈ FIOL
Aula: A 16
08:00 - 08:55

Matemàtiques
MARIA ÀNGELS ROSSELLÓ
MERCÈ FIOL
Aula: A 16

08:55 - 09:50

Anglès

MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 16
08:55 - 09:50

Valors Ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 16
08:55 - 09:50

Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 16
08:55 - 09:50

Projectes interdisciplinaris
JOANA AINA DEYÀ
MARIA FRANCISCA BALLESTER
08:55 - 09:50

Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 16
09:50 - 10:45

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
Aula: A 16
09:50 - 10:45

Educació Física
JUAN TROBAT
Aula: A 24
09:50 - 10:45

Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17
09:50 - 10:45

Tutoria
JOANA AINA DEYÀ
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Llengua Castellana
TERESA LIDÓN MARCO
Aula: A 16

11:15 - 12:10

Educació Física
JUAN TROBAT
Aula: A 24
11:15 - 12:10

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
Aula: A 16
11:15 - 12:10

Matemàtiques
MARIA ÀNGELS ROSSELLÓ
Aula: A 16
11:15 - 12:10

Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 16

12:10 - 13:05

Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17
12:10 - 13:05

Matemàtiques
MARIA ÀNGELS ROSSELLÓ
Aula: A 07

Anglès

MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 16
12:10 - 13:05

Biologia i Geologia
MARIA JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 05
  
Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 12
12:10 - 13:05
 
Biologia i Geologia
MARIA JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 16
12:10 - 13:05
 
Llengua Catalana
MIQUEL RAMIS
Aula: A 16

13:05 - 14:00

Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 16

13:05 - 14:00

Matemàtiques

MARIA ÀNGELS ROSSELLÓ

Aula: A 07

Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 16

13:05 - 14:00

Biologia i Geologia
MARIA JOSÉ CABALEIRO
Aula: A 05
 
 
Anglès
MARIA FRANCISCA BALLESTER
Aula: A 12

13:05 - 14:00

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
MERCÈ FIOL
Aula: A 16

13:05 - 14:00

Llengua Castellana
TERESA LIDÓN MARCO
MERCÈ FIOL
Aula: A 16

E2A

 


Horari 2n ESO
Grup A
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Llengua Castellana
MARGALIDA SIMONET
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 01
08:00 - 08:55

Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 01
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
Aula: A 01
08:00 - 08:55

Llengua Castellana
MARGALIDA SIMONET
Aula: A 01
08:00 - 08:55

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 01

08:55 - 09:50

Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 01
 
Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 05
08:55 - 09:50

Projectes Interdisciplinaris
MARGALIDA SIMONET
ROGER PITARCH
08:55 - 09:50

Tecnologia
MARIA ANTÒNIA SOLER
Aula: A 01
08:55 - 09:50

Valors ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 01
 
 
 
Religió
MARIA ROSARIO SABIOTE
Aula: A 22 Modular
08:55 - 09:50

Tutoria
MARGALIDA SIMONET
09:50 - 10:45

Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 01
 
Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 05
09:50 - 10:45

Llengua Castellana
MARGALIDA SIMONET
Aula: A 01
09:50 - 10:45

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
Aula: A 01
09:50 - 10:45

Educació Física
ROGER PITARCH
Aula: A 24
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
Aula: A 01
11:15 - 12:10

Física i Química
PAU VÍCTOR LLOMPART
Aula: A 01
11:15 - 12:10

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 01
11:15 - 12:10

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 01

 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
11:15 - 12:10

Educació Física
ROGER PITARCH
Aula: A 24
12:10 - 13:05

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
Aula: A 01

12:10 - 13:05

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 01
12:10 - 13:05

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 01
12:10 - 13:05

Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 01
12:10 - 13:05

Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 06
 
 
Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 01

 

 

13:05 - 14:00

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 01

13:05 - 14:00

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 01

 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 18

 

13:05 - 14:00

Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 01

13:05 - 14:00

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 01

13:05 - 14:00

Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 06
 
 
Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 01

E2B

Horari 2n ESO
Grup B
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 11
08:00 - 08:55

Llengua Castellana
MARGALIDA SIMONET
Aula: A 11
08:00 - 08:55

Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 11
 
 
Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 05

 

08:00 - 08:55

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 11

 

08:00 - 08:55

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
Aula: A 11
08:55 - 09:50

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
Aula: A 11
 
08:55 - 09:50

Projectes interdisciplinaris
MARIA ANTÒNIA SOLER
MARIA CONCEPCIÓN MANRESA
 
 

 


08:55 - 09:50

Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 11
 
Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 05
08:55 - 09:50
 
Geografia i Història
CATALINA BOSCH
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 11
 
08:55 - 09:50

Tutoria
GEMMA MARINA RADO

 
09:50 - 10:45

Llengua Catalana
CATALINA LOU
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 11
09:50 - 10:45

Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 11

09:50 - 10:45

Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 11
09:50 - 10:45

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 11
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai

10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 11
 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
11:15 - 12:10

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
MARIA CONCEPCIÓN MANRESA
Aula: A 11
11:15 - 12:10

Valors Ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 11
11:15 - 12:10

Llengua Castellana
MARGALIDA SIMONET
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 11
11:15 - 12:10

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
Aula: A 11 


12:10 - 13:05

Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 06
 
 
Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 11
 
 
12:10 - 14:00

Educació Física
ROGER PITARCH
Aula: A 24 
12:10 - 13:05
 
Llengua Catalana
CATALINA ALOU
Aula: A 11
12:10 - 13:05

Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 11
12:10 - 13:05

Llengua Castellana
MARGALIDA SIMONET
Aula: A 11
13:05 - 14:00
 
Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 06
 
 
Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 11
13:05 - 14:00
 
Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 11
13:05 - 14:00
 
Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 11
 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06

13:05 - 14:00

Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 11

 

E2C

 

Horari 2n ESO
Grup C
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
Aula: A 18
08:00 - 08:55

Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 18
08:00 - 08:55

Llengua Castellana
MARGALIDA SIMONET
Aula: A 18
08:00 - 08:55

Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 18
 
 
 
Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 06

 

08:00 - 08:55

Llengua Castellana
MARGALIDA SIMONET
Aula: A 18
08:55 - 09:50

Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 18

08:55 - 09:50

Projectes Interdisciplinaris

CATALINA ALOU

GUILLEM FIOL

Aula: A 18


 

08:55 - 09:50

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 18
08:55 - 09:50

Valors ètics
ÀNGELA MELIS
Aula: A 18
 
08:55 - 09:50

Tutoria
CATALINA ALOU
 
09:50 - 10:45

Educació Física
ROGER PITARCH
Aula: A 24
09:50 - 10:45

Matemàtiques
GEMMA MARIA RADO
Aula: A 18
09:50 - 10:45

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
Aula: A 18
09:50 - 10:45

Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 05
 
Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 18
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Educació Física
ROGER PITARCH
Aula: A 24
11:15 - 12:10

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
Aula: A 18
11:15 - 12:10

Tecnologia
MARIA ANTONIA SOLER
Aula: A 18
11:15 - 12:10

Alemany
AINA PUJOL
Aula: 01
 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
11:15 - 12:10

Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 05
 
Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 18
12:10 - 13:05

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: 18
12:10 - 14:00

Anglès
MARIA DE LA PAU SUREDA
Aula: A 18
12:10 - 13:05

Física i Química
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 18
 
12:10 - 13:05

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: 18

12:10 - 13:05

Matemàtiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: 18

13:05 - 14:00

Llengua Castellana
MARGALIDA SIMONET
Aula: A 18

13:05 - 14:00

Alemany
AINA PUJOL
Aula: 01
 
 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 18

13:05 - 14:00

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 18

 

13:05 - 14:00

Valors ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: 18

 

Religió
MARÍA ROSARIO SABIOTE
Aula: 22Modular

 

 

 

13:05 - 14:00

Geografia i Història
CATALINA BOSCH
Aula: A 18

E3A

Horari 3r ESO
Grup A
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Matemàtiques Acadèmiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 21Modular
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 23Modular
 
 
Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular
 

 

08:00 - 08:55

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 05
 
 
Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 19 Modular
 

 

08:00 - 08:55

Matemàtiques Acadèmiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 21Modular
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 23Modular
 
 
Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular
08:00 - 08:55

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 19 Modular
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
MARIA MESQUIDA
Aula: A 19 Modular
08:55 - 09:50

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 19 Modular
 
08:55 - 09:50

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 05
 
Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 19 Modular

08:55 - 09:50

Tutoria LD
GUILLEM FIOL
Aula: A 19 Modular
08:55 - 09:50

Tecnologia
GUILLEM FIOL
Aula: A 19 Modular

08:55 - 09:50

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula: A19Modular
09:50 - 10:45

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
MARIA MESQUIDA
Aula: A 19 Modular
09:50 - 10:45

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula: A 19 Modular
09:50 - 10:45

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula: A19Modular
09:50 - 10:45
 
Educació Física
JOAN CASANOVAS
Aula: A 24
09:50 - 10:45
 
Tutoria
GUILLEM FIOL
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
MARIA MESQUIDA
Aula: A 19 Modular
11:15 - 12:10

Tutoria LD
GUILLEM FIOL
MARGALIDA ROSSELLÓ
11:15 - 12:10

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 19 Modular
11:15 - 12:10

Educació Física
JOAN CASANOVAS
Aula: A 24
11:15 - 12:10

Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A19 Modular

12:10 - 13:05

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 19 Modular
12:10 - 13:05

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 23 Modular
 
Cultura Clàssica
MATEU LLOBERA
Aula: A 19 Modular
 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
 
Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 21 Modular
 
 
Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17
12:10 - 13:05

Tecnologia
GUILLEM FIOL
Aula: A 06
 
 
Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 19Modular
12:10 - 13:05

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 23 Modular
 
Cultura Clàssica
MATEU LLOBERA
Aula: A 19 Modular
 
Educació Plàstica i Visual
NEUS MARROIG
Aula: A 06
 
Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 21 Modular
 
 
Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17

12:10 - 13:05

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 19 Modular 

13:05 - 14:00

Valors ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 19 Modular

13:05 - 14:00

Matemàtiques Acadèmiques

GEMMA MARINA RADO
Aula: A 21Modular

 

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 23Modular

 

 

 

Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular

 

 

13:05 - 14:00

 Tecnologia

GUILLEM FIOL
Aula: A 06

 

 

Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 19Modular

 

13:05 - 14:00

Matemàtiques Acadèmiques

GEMMA MARINA RADO

Aula: A 21Modular

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 23Modular

 

Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular

 

13:05 - 14:00

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 19 Modular

 

E3B

Horari 3r ESO
Grup B
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Matemàtiques Acadèmiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 21Modular
 
Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular
08:00 - 09:50

Educació Física
JUAN TROBAT
Aula: A 24
08:00 - 08:55

Matemàtiques Acadèmiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 21Modular
 
Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular
08:00 - 09:50

Geografia i Història
JAUME TUGORES
Aula: A 21 Modular
08:00 - 08:55

Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 21 Modular
 
 
Tecnologia
GUILLEM FIOL
Aula: A 06
 
 

08:55 - 09:50

Valors ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 21 Modular
08:55 - 09:50
 
Tutoria LD
JAUME TUGORES
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 21 Modular
08:55 - 09:50
 
Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 05
 
 
Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 21 Modular
 
08:55 - 09:50

Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 21 Modular
 
Tecnologia
GUILLEM FIOL
Aula: A 06
09:50 - 10:45

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 21 Modular
09:50 - 10:45

Geografia i Història
JAUME TUGORES
Aula: A 21 Modular
09:50 - 10:45

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
Aula: A 21Modular
09:50 - 10:45

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 05
 
 
Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 21 Modular

09:50 - 10:45

Tutoria
JAUME TUGORES
 
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 21 Modular
11:15 - 12:10

Tutoria LD
JAUME TUGORES
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 21 Modular
11:15 - 12:10
 
Tecnologia
GUILLEM FIOL
Aula: A 21 Modular
 
11:15 - 12:10

Llengua Castellana
TERESA LIDÓN MARCO
Aula: A 21 Modular
11:15 - 12:10

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 21Modular
12:10 - 13:05

Llengua Castellana
TERESA LIDÓN MARCO
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 21 Modular
 
12:10 - 13:05

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 23 Modular
 
Cultura Clàssica
MATEU LLOBERA
Aula: A 19 Modular
 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
 
Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 21 Modular
 
Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17
12:10 - 13:05

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 21 Modular
12:10 - 13:05

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 23 Modular
 
Cultura Clàssica
MATEU LLOBERA
Aula: A 19 Modular
 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
 
Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 21 Modular
 
Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17
12:10 - 13:05

Geografia i Història
JAUME TUGORES
MARIA CONCEPCIÓ MANRESA
Aula: A 21 Modular

13:05 - 14:00

Llengua Catalana
CATALINA ALOU
Aula: A 21Modular

13:05 - 14:00

Matemàtiques Acadèmiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 21Modular

 

Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular

 

 

13:05 - 14:00

Llengua Castellana
TERESA LIDÓN MARCO
Aula: A 21 Modular

13:05 - 14:00

Matemàtiques Acadèmiques
GEMMA MARINA RADO
Aula: A 21Modular

 

Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular

 

13:05 - 14:00

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 21 Modular

E3C

 

Horari 3r ESO
Grup C
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Matemàtiques Acadèmiques
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 23Modular
 
Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula: A 23Modular
08:00 - 08:55

Matemàtiques Acadèmiques
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 23Modular
 
Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular
08:00 - 08:55

Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 23 Modular
08:00 - 09:50

Educació Física
JOAN CASASNOVAS
Aula: A 24
 
 
08:55 - 09:50

Tecnologia
GUILLEM FIOL
Aula: A 06
 
Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 23 Modular
08:55 - 09:50

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula: A 23 Modular
08:55 - 09:50

Tutoria LD
EMMA CASTANYER
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 23 Modular
 
 
08:55 - 09:50

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 23 Modular
09:50 - 10:45

Tecnologia
GUILLEM FIOL
Aula: A 06
 
Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 23 Modular
09:50 - 10:45

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 23 Modular
09:50 - 10:45

Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 23 Modular
 
Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 05
09:50 - 10:45
 
Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
MARIA MESQUIDA
Aula: A 23 Modular
09:50 - 10:45
 
Tutoria
EMMA CASTANYER
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 23 Modular
11:15 - 12:10

Tutoria LD
EMMA CASTANYER
Aula: A 23 Modular
11:15 - 12:10

Anglès
EMMA CASTANYER
Aula: A 23 Modular
 
Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 05
11:15 - 12:10

Valors Ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 23 Modular
 
 
Religió
MARÍA ROSARIO SABIOTE
Aula: A 14
11:15 - 12:10

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 23 Modular

12:10 - 13:05

Biologia i Geologia
DAMIÀ PERELLÓ
Aula: A 23 Modular
12:10 - 13:05

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 23 Modular
 
Cultura Clàssica
MATEU LLOBERA
Aula: A 19 Modular
 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
 
Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 21 Modular
 
Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17

 
12:10 - 13:05

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula: A 23 Modular
12:10 - 13:05
 
Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 23 Modular
 
Cultura Clàssica
MATEU LLOBERA
Aula: A 19 Modular
 
Educació Plàstica i Visual
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
 
Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 21 Modular
 
Música
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 17

 
12:10 - 13:05

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula: A 23Modular
13:05 - 14:00

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula: A 23 Modular
13:05 - 14:00

Matemàtiques Acadèmiques
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 23Modular
 
Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular

13:05 - 14:00

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 23 Modular
 

13:05 - 14:00

 

Matemàtiques Acadèmiques
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 23Modular
 
Matemàtiques Aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 19Modular

 

13:05 - 14:00

Tecnologia
GUILLEM FIOL
Aula: A 23 Modular

 

 

E3D

Horari 3r ESO
Grup D
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Física i Química (PMAR)
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 20 Modular
08:00 - 08:55

Geografia i Història (PMAR)
JAUME TUGORES
Aula: A 20 Modular
08:00 - 08:55

Biologia i Geologia (PMAR)
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 20 Modular
08:00 - 08:55

Anglès (PMAR)
AINA MARCH
Aula: A 20 Modular

08:00 - 08:55

Anglès (PMAR)
AINA MARCH
Aula: A 20 Modular

08:55 - 09:50

LCT (PMAR)
JAUME TUGORES
Aula: A 20 Modular
08:55 - 09:50
 
LCS (PMAR)
JAUME TUGORES
Aula: A 20 Modular
08:55 - 09:50
 
Tecnologia II (PMAR)
AITOR LÓPEZ
Aula: A 06

08:55 - 09:50
 
Matemàtiques (PMAR)
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 20Modular
08:55 - 10:45

Física i Química (PMAR)
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 20 Modular
 

09:50 - 10:45

Biologia i Geologia (PMAR)
FRANCISCA MARÍA DORA

09:50 - 10:45

Anglès (PMAR)
AINA MARCH
Aula: A 20 Modular
09:50 - 10:45
 
Educació Física
ROGER PITARCH
Aula: A 24
09:50 - 10:45
 
Geografia i Història (PMAR)
JAUME TUGORES
Aula: A 20 Modular

09:50 - 10:45

Tutoria
FRANCISCA MARÍA DORA
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

LCS (PMAR)
JAUME TUGORES
11:15 - 12:10

Matemàtiques (PMAR)
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 20Modular
11:15 - 12:10

Educació Física
ROGER PITARCH
Aula: A 24
11:15 - 12:10

Educació Plàstica i Visual (PMAR)
AITOR LÓPEZ
Aula: A 20 Modular
11:15 - 12:10

LCT (PMAR)
JAUME TUGORES
Aula: A 20 Modular

12:10 - 13:05

Matemàtiques (PMAR)
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 20Modular
12:10 - 13:05

Educació Plàstica i Visual (PMAR)
AITOR LÓPEZ
Aula: A 20 Modular
12:10 - 13:05

Física i Química (PMAR)
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 20 Modular
12:10 - 13:05
 
Biologia i Geologia (PMAR)
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 20 Modular
12:10 - 13:05

Valors Ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 20 Modular
 
13:05 - 14:00

Anglès (PMAR)
AINA MARCH

13:05 - 14:00

Tecnologia II (PMAR)
AITOR LÓPEZ
Aula: A 06
13:05 - 14:00

LCT (PMAR)
JAUME TUGORES
Aula: A 20 Modular 
13:05 - 14:00

LCS (PMAR)
JAUME TUGORES
Aula: A 20 Modular
 
 
13:05 - 14:00

Geografia i Història (PMAR)
JAUME TUGORES
Aula: A 20 Modular

 

E4A

Horari 4t ESO
Grup A
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Arts escèniques i dansa
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 02
 
Tecnologia de la informació i computació
GUILLEM FIOL
Aula: A 07
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
MARIA DEL CAMI BOVER
Aula: A 02
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
MARIA DEL CAMI BOVER
MARIA MESQUIDA
Aula: A 07
08:00 - 08:55

Arts escèniques i dansa
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 02
 
Tecnologia de la informació i computació
GUILLEM FIOL
Aula: A 07
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
MARIA DEL CAMÍ BOVER
Aula: A 02
08:55 - 09:50

Matemàtiques acadèmiques
LAURA PILAR ESPINOSA
Aula: A 02
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular

08:55 - 09:50

Anglès
FELIPE AMOROS
Aula: A 22 Modular
 
AINA MARCH
Aula: A 02
08:55 - 09:50

Matemàtiques acadèmiques
LAURA PILAR ESPINOSA
Aula: A 02
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular
08:55 - 09:50

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula: A 02
08:55 - 09:50

Tutoria
JORDI MAÍZ
09:50 - 10:45

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 02
09:50 - 10:45
 
Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
MATEU LLOBERA
Aula: A 02
09:50 - 10:45

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 13
 
Economia
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 02
 
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 07
 
Tecnologia
AITOR LÓPEZ
Aula: A 06

09:50 - 10:45

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 02
09:50 - 10:45

Anglès
AINA MARCH
FELIPE AMOROS
Aula: A 02
 
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 13
 
Economia
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 02
 
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 05
 
Tecnologia
AITOR LÓPEZ
Aula: A 20 Modular
 
 
 
11:15 - 12:10

Matemàtiques acadèmiques
LAURA PILAR ESPINOSA
Aula: A 02
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular
11:15 - 12:10

Anglès
AINA MARCH
Aula: A 02

 

FELIPE AMOROS
Aula: A 07

 

 

 

11:15 - 12:10

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 05
 
Iniciació a l'activitat emprenedora
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 13
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 22 Modular
 
Llatí
MATEU LLOBERA
Aula: A 02

11:15 - 12:10

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 02

12:10 - 13:05
 
Llengua Catalana
MARIA DEL CAMI BOVER
MATEU LLOBERA
Aula: A02
 
 

12:10 - 13:05

Valors ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A02

12:10 - 14:00

Educació Física
ROGER PITARCH
Aula: A24
12:10 - 13:05
 
Matemàtiques acadèmiques
LAURA PILAR ESPINOSA
Aula: A 02
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular

12:10 - 13:05

Arts escèniques i dansa
JOANA AINA DEYÀ
Aula: A 02
 
Tecnologia de la informació i computació
GUILLEM FIOL
Aula: A 07

 
13:05 - 14:00
 
Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 20 Modular
 
Iniciació a l'activitat emprenedora
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 13
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 22 Modular
 
Llatí
MATEU LLOBERA
Aula: A 02
13:05 - 14:00
 
Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 20 Modular
 
Iniciació a l'activitat emprenedora
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 13
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 22 Modular
 
Llatí
MATEU LLOBERA
Aula: A 02
13:05 - 14:00

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 13
 
Economia
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 02
 
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 05
 
Tecnologia
AITOR LÓPEZ
GUILLEM FIOL
Aula: A 06
13:05 - 14:00
 
Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula: A 02

 

 

E4B

Horari 4t ESO
Grup B
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 17
08:00 - 08:55

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula 13
08:00 - 08:55

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 17
08:00 - 09:50

ROGER PITARCH
Aula: A 24


08:00 - 08:55

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 17
08:55 - 09:50

Matemàtiques acadèmiques
MARIA ANGELS ROSSELLÓ
Aula: A 17
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular

08:55 - 09:50

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula 13
08:55 - 09:50

Matemàtiques acadèmiques
MARIA ANGELS ROSSELLÓ
Aula: A 17
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular

08:55 - 09:50

 

Tutoria
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula: A 17

09:50 - 10:45

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 22 Modular
 
Filosofia
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 13
 
Educació Plàstica i Visual II
MIREIA MARGENAT
Aula: A 20 Modular
 
Tecnologia de la informació i computació
AITOR LÓPEZ
Aula: A 07
09:50 - 10:45

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 22 Modular
 
Filosofia
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 13
 
Educació Plàstica i Visual II
MIREIA MARGENAT
Aula: A 17
 
Tecnologia de la informació i computació
AITOR LÓPEZ
Aula: A 07
09:50 - 10:45

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 13
 
Economia
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 02
 
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 07
 
Tecnologia
AITOR LÓPEZ
Aula: A 06

09:50 - 10:45

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 22 Modular
 
Filosofia
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 13
 
Educació Plàstica i Visual II
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
 
Tecnologia de la informació i computació
AITOR LÓPEZ
Aula: A 07
09:50 - 10:45

Valors ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 17
 
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 13
 
Economia
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 02
 
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 05
 
Tecnologia
AITOR LÓPEZ
Aula: A 20 Modular
11:15 - 12:10

Matemàtiques acadèmiques
MARIA ANGELS ROSSELLÓ
Aula: A 17
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular
11:15 - 12:10

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula 17

11:15 - 12:10

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 05
 
Iniciació a l'activitat emprenedora
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 13
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 22 Modular
 
Llatí
MATEU LLOBERA
Aula: A 02
11:15 - 12:10

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
MATEU LLOBERA
Aula 17
12:10 - 13:05
 
Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ

 

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
12:10 - 13:05

Anglès
AINA MARCH
Aula: A 17
 
 
FELIPE AMOROS
Aula: A 22 Modular

12:10 - 13:05

Anglès
AINA MARCH
Aula: A 17
 
 
FELIPE AMOROS
Aula: A 17
12:10 - 13:05
 
Matemàtiques acadèmiques
MARIA ANGELS ROSSELLÓ
Aula: A 17
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular
12:10 - 13:05

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
MATEU LLOBERA
Aula 17
 
13:05 - 14:00

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 20 Modular
 
Iniciació a l'activitat emprenedora
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 13
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 22 Modular
 
Llatí
MATEU LLOBERA
Aula: A 02
13:05 - 14:00
 
Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 20 Modular
 
Iniciació a l'activitat emprenedora
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 13
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 22 Modular
 
Llatí
MATEU LLOBERA
Aula: A 02
13:05 - 14:00

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula 13
13:05 - 14:00

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 13
 
Economia
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 02
 
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 05
 
Tecnologia
AITOR LÓPEZ
GUILLEM FIOL
Aula: A 06
13:05 - 14:00

Anglès
AINA MARCH
Aula: A 17
 
 
FELIPE AMOROS
Aula: A 22 Modular

 

E4C

Horari 4t ESO
Grup C
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Valors ètics
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 13
08:00 - 08:55

Anglès
AINA MARCH
FELIPE AMOROS
Aula 13
08:00 - 08:55

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula 13
08:00 - 08:55
 
Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 17

 


08:00 - 08:55

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula 13


08:55 - 09:50

Matemàtiques acadèmiques
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 13
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular

08:55 - 09:50

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 13
08:55 - 09:50

Matemàtiques acadèmiques
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 13
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular

08:55 - 09:50

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
JAUME TUGORES
Aula 13

 

08:55 - 09:50

Tutoria

AINA MARCH

Aula: A 13

09:50 - 10:45

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 22 Modular
 
Filosofia
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 13
 
Educació Plàstica i Visual II
MIREIA MARGENAT
Aula: A 20 Modular
 
Tecnologia de la informació i computació
AITOR LÓPEZ
Aula: A 07
09:50 - 10:45

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 22 Modular
 
Filosofia
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 13
 
Educació Plàstica i Visual II
MIREIA MARGENAT
Aula: A 17
 
Tecnologia de la informació i computació
AITOR LÓPEZ
Aula: A 07
09:50 - 10:45

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 13
 
Economia
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 02
 
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 07
 
Tecnologia
AITOR LÓPEZ
Aula: A 06

09:50 - 10:45

Alemany
AINA PUJOL
Aula: A 22 Modular
 
Filosofia
MARGALIDA ROSSELLÓ
Aula: A 13
 
Educació Plàstica i Visual II
MIREIA MARGENAT
Aula: A 06
 
Tecnologia de la informació i computació
AITOR LÓPEZ
Aula: A 07
09:50 - 10:45

Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula 13

 
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:10

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 13
 
Economia
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 02
 
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 05
 
Tecnologia
AITOR LÓPEZ
Aula: A 20 Modular
11:15 - 12:10

Matemàtiques acadèmiques
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 13
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular
11:15 - 12:10

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
JAUME TUGORES
Aula 17

11:15 - 12:10

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 05
 
Iniciació a l'activitat emprenedora
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 13
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 22 Modular
 
Llatí
MATEU LLOBERA
Aula: A 02
11:15 - 12:10

Anglès
AINA MARCH
Aula 13
 
FELIPE AMOROS
Aula 22 Modular

12:10 - 13:05
 
Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula 13
 
Llengua Catalana
FRANCISCA MARTÍNEZ
Aula 13
 
12:10 - 13:05

Llengua Castellana
MARIA MESQUIDA
Aula 11

12:10 - 13:05

Geografia i Història
JORDI MAÍZ
Aula: A 17
12:10 - 13:05
 
Matemàtiques acadèmiques
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
Aula: A 13
 
Matemàtiques aplicades
JOSEP COLL
Aula: A 22 Modular
12:10 - 14:00

Educació Física
ROGER PITARCH
Aula 24
 
13:05 - 14:00

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 20 Modular
 
Iniciació a l'activitat emprenedora
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 13
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 22 Modular
 
Llatí
MATEU LLOBERA
Aula: A 02
13:05 - 14:00
 
Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 20 Modular
 
Iniciació a l'activitat emprenedora
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 13
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 22 Modular
 
Llatí
MATEU LLOBERA
Aula: A 02
13:05 - 14:00

Anglès
AINA MARCH
 
 
FELIPE AMOROS
Aula 22 Modular
13:05 - 14:00

Biologia i Geologia
PAU VICTOR LLOMPART
Aula: A 13
 
Economia
MARIA ANTÒNIA MUT
Aula: A 02
 
 
Física i Química
FRANCISCA MARÍA DORA
Aula: A 05
 
Tecnologia
AITOR LÓPEZ
GUILLEM FIOL
Aula: A 06

Darrera modificació el Dimecres, 17 Gener 2018 10:43